تبادل محبت و پرورش احساس امنیت

  • دست کودک و نوزاد خود را در دستانتان بگیرید و با او صحبت کنید و برایش شعر و قصه بخوانید .
  • سعی کنید به مدت طولانی از نگاه او غایب نباشید و اگر برای کارهای منزل و ... از نگاه او دور هستید با او صحبت کنید و آواز بخوانید تا بداند همواره در کنارش هستید و در پشت پرده ی زندگی اش همیشه از او حمایت خواهید کرد .

با فرزند خوانده ی خود قایم باشک بازی نکنید !

  • کودک شما حد اقل یک نوبت احساس جدایی را به تلخی تجربه کرده لذا به هنگامی که شما را نمی بیند و نمی شنود به طور نا خودآگاه ترس از جدایی در وجودش زنده می شود .
  • حتی برای تقویت حس جستجو گری او عروسکش را پنهان نکنید چرا که کودکان رفتار والدینشان با خود را در رفتار خودشان با عروسک ها شبیه سازی می کنند و این امر نیز ممکن است ترس از جدایی کودک را هرچند به صورت مخفی در او زنده کند .
  • حتی برای بازی خوراکی هایش را پنهان نکنید تا احساس امنیت غذایی او را تحت الشعاع قرار ندهید .
  • بهتر است برای تقویت حس جستجو گری توپ یا جغجغه اش را پنهان کنیم و یا با او بازی ساده ی دالی موشه انجام دهیم تا دوری بسیار کوتاه مدت را تجربه کند .
/ 0 نظر / 18 بازدید