/ 5 نظر / 21 بازدید
گلاب

آخ شمییم امیدوارم این یکی ارسال بشه این تصویر بدون شرح بدجور تکونم داد ... بد جور شمیم تو خوبی می دونی چرا؟ چون خیرت واسعه [لبخند]

ویونا

بسیار زیبا

مگنولیا

ای خدای من این عکسه حالمو بدجور دگرگون کرد همیشه به این واژه فکر میکنم که مبادا امانتدار خوبی نباشم

شاتوت

سلام .اگر کودکان بی گناه امید پذیرفته شدن بعنوان فرزند خوانده را هم نداشته باشند نگاهشان چگونه خواهد بود؟؟؟؟؟؟حتی تصورش هم روح سازندگان فیلم هایی که مخالفت با فرزند خواندگی رادارند خواهد شکست .مگر اینکه به جای روح سنگی باشند .