برای دیدن فیلم آموزش ماساژ سر و صورت کودک روی آدرس زیر کلیک کنید .

http://www.zigur.com/video/view/video/1559