دوستانی که به بنده محبت دارید :

با توجه به مشکلات قطع و وصل شدن اینترنت و ... فرصت اپ کردن این وب رو خیلی ندارم ولی تقریبا منظم تو جمع دوستانه ی وبلاگ فرزند خوانده حاضرم اونجا هم به ما سری بزنید